TDK1

Vas és nikkel kötő flagelláris filamentum templátok létrehozása mágneses nanocsövek szintéziséhez

Nehézfém ionok megkötésére képes flagelláris fehérjék előállítása bioszenzorok érzékelő elemeihez

Adhéziós motívumokkal rendelkező flagellin variánsok létrehozása sejtadhéziós vizsgálatokra

Flagellin variánsok szerkezeti és hőstabilitásának vizsgálata CD spektrométerrel

Sejtadhéziót elősegítő flagellin variánsok kötőtulajdonságainak vizsgálata optikai mikroszkóppal

Glikánok részleges fragmentálására alkalmas immobilizálható rekombináns enzimek tervezése és előállítása diagnosztikai alkalmazásokhoz

 

TDK2